بسته های جدید نوترینو با حجم دو برابر (+جداول)

اپراتور اول تلفن همراه کشور، ضمن حفظ بسته های فعلی، از ارائه بسته های اینترنتی جدید نوترینو با ترافیک هدیه معا… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات