اپل ۵ پتنت دیگر در رابطه با طراحی اپل واچ به ثبت رساند

اپل واچ`

اپل در حال ثبت پتنت‌های مربوط به ساعت هوشمند خود، اپل واچ است. این کمپانی پس از ثبت پتنت‌های مربوط به بندهای مورد استفاده در ساعت هوشمندش، حال پنج پتنت دیگر نیز در رابطه با طراحی اپل واچ به ثبت رسانده است.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت