فیلم/ دردسر میکروفون بی سیم و دستشویی رفتن شهردار!

فناوری میکروفون بی سیم این بار برای شهردار یکی از شهرهای آمریکا موجب شرمساری و برای اعضای جلسه و البته هزاران… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات