بهبود نمایش تبلیغات گوگل در نتیجه پیشی گرفتن جستجوهای موبایل از پی‌ سی

بهبود نمایش تبلیغات گوگل در نتیجه پیشی گرفتن جستجوهای موبایل از پی‌ سی

آخرین داده‌های منتشر شده حاکی است که تعداد جستجوهای انجام شده با استفاده از گجت‌های موبایل در مقایسه با پی‌سی‌ها در شماری از کشور‌ها پیشی گرفته و از این‌رو با توجه به اینکه درآمد اصلی گوگل از طریق تبلیغات است، این کمپانی سعی دارد تا کیفیت تبلیغات تحت گجت‌های موبایل را بیش از پیش افزایش دهد.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت