قطعی "مرکز اطلاع رسانی و پاسخگویی" بانک رفاه کارگران تا اطلاع ثانوی

با توجه به جابجایی مرکز اطلاع رسانی و پاسخگویی این بانک (فراد)، ارتباط با مرکز یاد شده از روز سه شنبه مورخ ۱۵/… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات