اختصاص ۸۵۵ میلیارد تومان برای تکمیل و توسعه‌ محتوای شبکه ملی اطلاعات

وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، از محل ردیف های متفرقه طرح های تملک دارایی های سرمایه ای سال ۹۴، مبلغ ۸ هزار… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات