تائید عملکرد دکتر نوربخش در تامین اجتماعی توسط مشاور رهبری

مشاور مقام معظم رهبری ،در جریان دیدار با مدیران ارشد سازمان تامین اجتماعی از عملکرد دکتر نوربخش مدیرعامل این س… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات