مناظری محصور در قابی از تنهایی

نگاهی به مناظر تماشایی از قاب پنجره خانه های متروکه

پیش از این بارها با شما داستان سازه‌های متروکه را باز گفتیم. بناهایی که مدت‌هاست در سکوتی ناخواسته فرو رفته‌اند. این بار با عکاسی همراه می‌شویم که به بخش ویژه‌ای از این بناهای مطرود توجه کرده است. جایی که مناظر اطراف را با چارچوبی خاک خورده و فراموش شده قاب گرفته است.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت