ظرفیت اینترنت چند سال دیگر به پایان می‌رسد؟

محققان هشدار داده‌اند که اینترنت با ناتوانی در همگام شدن با نیاز بشر امروزی به منظور داده‌های سریعتر، به سوی ی… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات