راهکار مقابله با نفوذ شبکه‌های اجتماعی بیگانه چیست؟

مدیر یکی از شبکه‌های اجتماعی داخلی راهکار مقابله با نفوذ شبکه‌های بیگانه را به رسمیت شناختن شبکه‌های داخلی، ای… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات