بسته پیشنهادی سرمایه گذاری در منطقه‌ی ویژه اقتصادی پیام به هیات چینی ارائه شد

به همت و دعوت شرکت خدمات هوایی پیام، هیات بلند پایه اقتصادی و سرمایه گذاری از کشور چین با هدف بررسی همکاری های… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات