وقتی تصاویر بر کلمات پیشی می‌ گیرند؛ معضلات جوامع انسانی (بخش دوم)

معضلات جوامع انسانی

در جوامع امروزی به موازات پیشرفت‌ها، معضلات و مشکلات نیز دامن‌گیر بشر شده است. مشکلاتی که اغلب از اعمال خود ما نشأت می‌گیرند. رسانه‌ها نقش مهمی در بازتاب این مسائل دارند. در بخش قبلی این مطلب به شماری از آثار قدرتمند حوزه‌‌ی رسانه در باب معضلات جوامع امروز پرداختیم، اینک همراه شما این مطلب را پی می‌گیریم.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت