کاهش هزینه برای مردم و کاهش درآمد برای مخابرات با اجرای طرح همکدی / ثابت ماندن تعرفه‌های مخابرات از سال ۸۲، علی رغم افزایش هزینه‌ها

معاون شبکه مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، گفت: اجرای طرح همکدی، ارتباط مردم را تسهیل کرده، اما کاهش هزینه برای م… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات