دانشگاه شریف و صنعتی اصفهان در فهرست ۱۰۰ دانشگاه‌ جوان جهان

دانشگاه شریف و صنعتی اصفهان در فهرست 100 دانشگاه‌ جوان جهان

براساس رتبه‌بندی دانشگاه‌ها از نگاه تایمز دو دانشگاه‌ صنعتی شریف و صنعتی اصفهان در لیست برترین دانشگاه‌های زیر ۵۰ سال جهان قرار گرفتند.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت