دانشمندان تزریق گروه‌های خونی مختلف به افراد را میسر می‌کنند

دانشمندان تزریق گروه‌های خونی مختلف به افراد را میسر می‌کنند

یقینا تاکنون با درخواست‌ها و آگهی‌های مختلفی در خصوص اهدای خون روبرو شده‌اید. این درخواست از افرادی که گروه خونی آن‌ها O منفی هستند، بیشتر است. اما دانشمندان امیدوارند بتوانند راهکاری برای تبدیل گروه‌های خونی به همدیگر پیدا کنند که در صورت موفقیت، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت