تعهدات اپراتورهای میزبان در مقابل دارندگان پروانه‌ی servco

رئیس سازمان تنظیم مقررات و ازتباطات رادیویی، اظهار داشت: تعهدات اپراتورهای میزبان در قبال دارندگان پروانه ارائ… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات