حضور متخصصان آژانس همکاری‌های بین‌المللی ژاپن (JICA) در پژوهشکده ICT جهاد دانشگاهی

به منظور آغاز پروژه برنامه جامع آموزش الکترونیک برای ارتقای توانمندی‌های نیروی کار با هدف دستیابی به فرصت‌های… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات