آئودی فناوری چراغ‌‌ های ماتریسی را با لیزر ترکیب می‌ کند

ترکیب  فناوری چراغ‌‌های ماتریسی آئودی  با لیزر

آئودی یکی از خودروسازان بنام آلمانی است که می‌توان ردپای فناوری را در محصولاتش دید. به نظر می‌رسد فناوری مربوط به تولید چراغ‌های لیزری و همچنین تکنولوژی ساخت چراغ‌های ماتریسی، این کمپانی را راضی نکرده و از این‌رو آئودی در پی ترکیب چراغ‌های لیزری با فناوری ساخت چراغ‌های ماتریسی است.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت