استماع نظرات امضاکنندگان تفحص از شرکت مخابرات با حضور وزیر ارتباطات

سخنگوی کمیسیون صنایع ومعادن مجلس با بیان اینکه در جلسه اخیر کمیسیون متبوعش نقطه نظرات امضاکنندگان تفحص از شرکت… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات