پاسخ به شایعات فضای مجازی درباره جوانی که در پورشه درگذشت!

پدر محمدحسین ربانی می گوید پسر تازه درگذشته اش هیچ رفاقتی با فرزند امیر قلعه نویی نداشته است. سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات