مطالعه برای ورود شبکه‌ی نسل پنجم موبایل در ایران آغاز شد

5G

شرکت مخابرات فاز مطالعاتی ورود به نسل پنجم تلفن همراه به ایران را آغاز کرده است. این موضوع با توجه به اینکه در آینده نزدیک تجاری سازی نسل پنجم موبایل آغاز می شود انجام می‌پذیرد.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت