دولت الکترونیکی هنوز تحقق پیدا نکرده است

علی لاریجانی پیش از ظهر پنج شنبه در مراسم بهره‌برداری از شبکه باند پهن استان قم اظهار داشت: امروز در ایران تنش‌ها و نگرانی‌هایی در زمینه ورود به فضای مجازی وجود دارد.

وی ادامه داد: از نظر من این دوره گذار طبیعتی دارد که این نگرانی‌ها در دل آن وجود دارد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه هر عصر و زمانی یک ویژگی دارد گفت: یک زمانی ویژگی عصر و زمان کشاورزی بود که زندگی فردی و اجتماعی بر اساس مناسبت‌های کشاورزی شکل گرفته بود.

وی با اشاره به اینکه در دوره بعد عصر صنعت اتفاق افتاد خاطرنشان کرد: اگر به تاریخ نگاه کنید، ورود به عصر صنعتی هم بی تنش نبود چراکه رفتار مردم و حکمرانان تغییر کرد.

لاریجانی تاثیرات عصر فناوری اطلاعات را در زندگی فردی و اجتماعی عمیق‌تر از صنعتی شدن دانست و اعلام کرد: رفتار مردم، حاکمان و حتی مفهوم امنیت در این عصر تغییر کرده است.

در دوره گذار هستیم
وی با اشاره به اینکه ما در دوره گذار هستیم اضافه کرد: کشورهایی موفق‌تر هستند که عمق این تاثیر را درک کرده و از مواهب آن بهترین استفاده را داشته باشند.

به گزارش مهر رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: کشورهایی که در این عرصه وارد نشوند هم از نظر توسعه یافتگی عقب مانده و هم در برابر تحولات منفعل می‌شوند .

وی گفت: در همین منطقه آسیا کشورهایی داریم که از نظر توسعه جهش داشته‌اند و آنها کشورهایی هستند که در زمینه فناوری اطلاعات را جدی گرفته‌اند.

لاریجانی با اشاره به توجه رهبر انقلاب به مسئله فضای مجازی اضافه کرد: دستگاه‌ها باید به مسئله جهش در این حوزه توجه کنند.

وی با اشاره به اینکه ما باید از تحولات ارتباطی در دنیا استقبال کنیم ادامه داد: این یک تحول تاکتیکی نیست بلکه تحول استراتژیک است.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اثرات فناوری اطلاعات گفت: یکی از عرصه‌هایی که موثر واقع شده کاهش طول عمر علم است و اگر مجهز به این فناوری نشویم با علوم قدیمی کار می‌کنیم و در نتیجه به لبه‌های علوم نمی‌توانیم تسلط پیدا کنیم.

وی با اشاره به زیادشدن اوقات فراغت با ورود عصر صنعتی شدن اظهار داشت: با استفاده از فناوری اطلاعات زمان برای مردم ذخیره می‌شود و امکانات جدید برای استفاده از عمر را فراهم می‌کند.

دولت الکترونیک تحقق پیدا نکرده است
لاریجانی با اشاره به تحقق پیدا نکردن دولت الکترونیک در کشور گفت: این کار تسهیل کننده بخش مهمی از مراودات اجتماعی ماست. اگر در برنامه پنجم روی مسئله فناوری اطلاعات و دولت الکترونیک به خاطر همین است.

وی دغدغه‌ها در این زمینه را محترم دانست و افزود: یکی از لوازم این عرصه ایجاد شبکه ملی اطلاعات است که مقام معظم رهبری هم روی آن تاکید دارند.

رئیس مجلس شورای اسلامی ابراز داشت: شبکه‌های عظیم ارتباطی ضمن اینکه مملو است از علوم مفید علوم بی فایده هم زیاد دارد.

در جاهایی که کار را به دولت منحصر کردیم معجزه ای ندیدیم
لاریجانی با اشاره به اینکه قم مرکز تفکر اسلامی است گفت: وزارت ارتباطات ۲۰۰ میلیارد تومان برای توسعه زیرساخت‌ها در قم هزینه کرده که این نیاز به تشکر ویژه دارد.

وی با اشاره به لزوم راه‌اندازی شهرک فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: این مسئله با توجه به قولی که آقای وزیر امروز دادند باید جدی گرفته شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به نگاه وزارت ارتباطات در میدان دادن به بخش خصوصی گفت: در جاهایی که کار را منحصر به دولت کردیم معجزه ای ندیدیم و باید الگوی استفاده از بخش خصوصی را ترویج کرد.

اخبار فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران – آفاوا