افشای فیلم‌های تجاوز به زنان بیهوش در بیمارستان!

پرستار بیمارستان معروف NHS انگلیس، به اتهام فیلم گرفتن از خود در حال تجاوز به ۲ بیمار زن که در بی هوشی به سر م… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات