ابراز مخالفت توئیتری برادر ناتنی پادشاه عربستان با تغییرات جدید

شاهزاده طلال بن عبدالعزیز برادر ناتنی ملک سلمان و فرزند هیجدهم ملک عبدالعزیز در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت:… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات