پاسخ توئیتری کوتاه اما محکم ظریف به سناتور آمریکایی

محمد جواد ظریف ، وزیر خارجه کشورمان در پاسخ به پیام سناتور جمهوی خواه کاتن در توییتر نوشت: ” امروز نیازمند دیپ… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات