چقدر کاغذ برای چاپ اطلاعات اینترنت نیاز داریم ؟!

آیا تاکنون فکر کرده‌اید که برای چاپ اطلاعات همه صفحات اینترنت، چقدر کاغذ نیاز است؛ این سؤال کمی عجیب به نظر می… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات