۸۰ درصد نیاز مردم به فضای مجازی را در داخل کشور برطرف خواهیم کرد

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، گفت:شبکه‌ی ملی اطلاعات را به گونه‌ای تعریف کرده‌ایم که در آینده ۸۰ درصد نیاز م… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات