باید امنیت را در حوزه‌ی فناوری اطلاعات فراهم سازیم

رییس مجلس شورای اسلامی ایمنی اطلاعات موجود در کشور را دغدغه‌ای قابل توجه دانست و گفت: باید امنیت را در حوزه‌ی… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات