همگان با پیشروان: تلفن همراه شما و جنگل‌‌‌‌ هایی که می‌‌‌ توانید نجات دهید

همگان با پیشروان: تلفن همراه شما و جنگل‌‌‌‌ هایی که می‌‌‌ توانید نجات دهید

جدای از زیبایی که محیط‌‌‌‌های بکر و آرامش بخش دارند، حتما تاکنون در خصوص جنگل‌‌‌‌ها و اهمیت آن‌‌‌‌ها برای حفظ حیات روی زمین بسیار خوانده‌اید. اما برای حفظ این جنگل‌‌‌‌ها تا کنون چه کرده‌اید؟

دنیای فناوری – زومیت – زومیت