«مایکروسافت اج» نام رسمی مرورگر پیش فرض ویندوز ۱۰

مایکروسافت اج

مایکروسافت در ژانویه گذشته مرورگر جدید خود را معرفی کرد. این مرورگر با اسم پروژه اسپاراتان در ابتدا شناخته میشد و امروز مایکروسافت در کنفرانس بیلد نام رسمی «مایکروسافت اج» را به مرورگر جدید ویندوز ۱۰ داد.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت