مایکروسافت با توسعه هولولنز دنیای مجازی را برای آینده متصور است

هولولنز

دنیای واقعیت مجازی هر روز رو به بهبود است و شاهد پیشرفت‌های جالبی در آن هستیم ولی چیزی که امشب مایکروسافت در جریان رویداد بیلد ۲۰۱۵ ارائه کرده است، به معنی واقعی کلمه مافوق تصور است و دریچه جدیدی را در این حوزه از علم به روی علاقه‌مندان باز می‌کند.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت