آغاز کمپین شگفت انگیز فروش اینترنت نامحدود مخابرات

فروش اینترنت پرسرعت برای مشترکین فعلی سرویس ADSL نامحدود شرکت مخابرات استان تهران با همان تعرفه سرویس نامحدود… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات