به موضوع صیانت از کودکان در فضای مجازی ورود خواهیم کرد

دبیر شورای‌عالی فضای مجازی گفت: در حالی که شورای‌عالی فضای مجازی هنوز به موضوع صیانت از کودکان در فضای مجازی و… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات