سامسونگ ۲۴ فرصت شغلی برای پیشگیری از خطرات زیست‌محیطی ایجاد کرد

امروزه مدیریت ریسک، بخشی جدایی‌ناپذیر و اثرگذار در موفقیت یک مجموعه است و از چنان اهمیتی برخوردار است که مجموع… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات