زومجی: تاریخچه مجموعه بازی‌ های Call of Duty (قسمت دوم: جنگاوری مدرن)

Call of Duty

در قسمت اول تاریخچه‌ی مجموعه‌ی Call of Duty، به شاخه‌ی بازی‌های جنگ‌ جهانی دوم این سری پرداختیم که به نوعی، آغازگر این سری هم محسوب می‌شوند. در قسمت دوم به دوران مدرن مجموعه می‌پردازیم تا ببینیم چه اتفاقی افتاد که Call of Duty به دوران شکوفایی و تحول رسید.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت