سنگاپور، فنلاند و سوئد برترین کشورهای جهان در استفاده از ICT

گزارش «انجمن اقتصاد جهانی»، مربوط به موفقیت اقتصادهای جهانی در استفاده از فن آوری اطلاعات و ارتباطات نشان داد… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات