نگهداری شبکه مادر مخابراتی برون سپاری می‌شود/ اپراتورهای تلفن ثابت و همراه مجاز به شرکت در مناقصه نیستند

مدیرکل مهندسی شبکه و هماهنگی تعمیرات شرکت ارتباطات زیرساخت، از برون سپاری پشتیبانی و بهسازی شبکه مادر مخابراتی… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات