تماشا کنید: روبات‌ های کوچک با توانایی کشیدن اشیایی ۲۰۰۰ برابر سنگین تر از خود

تماشا کنید: روبات‌ های کوچک با توانایی کشیدن اشیایی 2000 برابر سنگین تر از خود

مهندسان در دانشگاه استنفورد موفق به طراحی و تولید روبات‌های بسیار کوچکی با عنوان MicroTugs شده‌اند که قادرند اشیایی با وزن ۲۰۰۰ برابر سنگین‌تر از خود را جابجا کنند.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت