عضویت وزارت ارتباطات در کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌های دانش بنیان

مدیرکل توسعه فناوری و صدور خدمات فنی – مهندسی با اشاره به عضویت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در کارگروه ارز… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات