ضابطه جدید برای ثبت سند مالکیت سیم‌کارت اعتباری

مدیرعامل همراه اول گفت: معمولا اسناد مالکیت سیم‌کارت‌های دائمی کامل است. ضابطه‌ای نیز برای تسهیل نقل و انتقال… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات