زیبایی شب‌های ستاره باران در قالب آلبومی تماشایی

زیبایی شب‌های پرستاره در قاب تصویر

شاید گاهی حین مسافرت یا در تاریکی مطلق، آسمان پرستاره‌ی شب را نظاره کرده باشید. جایی که آلودگی نوری شهرها، پرده بر زیبایی نهفته‌ی آسمان نکشیده است. زمانی که آسمان، ستاره باران، پرشکوه و تماشایی، بیش از هر زمان دیگری شما را افسون و مجذوب خود می‌کند. شاتر این بار زیبایی شب‌های پرستاره را به تصویر می‌کشد.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت