وقتی تصاویر بر کلمات پیشی می‌گیرند: ظلمی که بر جانوران روا می‌شود (بخش دوم)

ظلمی که به جانوران می‌رود

وقتی همه چیز متعادل است، چرخ‌های حیات ساده‌تر حرکت می‌کنند. اما انسان تنها موجود این کره‌ی خاکی است که از بدو ورود، تعادل این جهان را به چالش کشیده است. ما نه از سر نیاز که بیشتر به دلیل حرص و طمع و میل سیری ناپذیر خود، طبیعت، حیات وحش و نظم این کره را به بازی گرفته‌ایم. اما گاهی تصاویر همچون آیینه، نتایج ناخوشایند اعمال ما را بازتاب می‌دهند.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت