۶ اردیبهشت؛ تولد آرنو الن پنزیاس فیزیکدان و رادیو اخترشناس سرشناس آمریکایی

آرنو الن پنزیاس

۸۲ سال پیش در چنین روزی یعنی ۲۶ آوریل سال ۱۹۳۳ آرنو الن پنزیاس – فیزیکدان سرشناس آمریکایی متولد شد. شهرت وی برای کشف تابش زمینه کیهانی باز می‌گردد که کمک بسیاری به توسعه نظریه انفجار بزر گ یا مهبانگ کرده است.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت