زومجی: پرونده محرمانه نسل هفتم؛ جنگ قدرت بین سونی، مایکروسافت و آی‌بی‌ام (قسمت دوم)

The Race for a new game machine

 در قسمت اول مقاله پرونده محرمانه نسل هفتم، آغاز نبرد مایکروسافت و سونی را بررسی کردیم که پای آی‌بی‌ام هم به عنوان بازیگری کلیدی به آن باز شد. اشتباه سونی و زیرکی مایکروسافت سبب شد تا ردموندی‌ها گوی و میدان را به دست بگیرند. در ادامه می‌بینیم که چطور در نهایت نسل هفتم شکل گرفت و سرنوشت بازیگران آن چه شد.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت