انجام تحقیقات برای توسعه‌ی ماژول شلیک اشعه روی M4

انجام تحقیقات برای توسعه‌ی ماژول شلیک اشعه روی M4

در آینده‌ی نزدیک اسلحه‌ی سنتی مورد استفاده توسط نیروهای نظامی نیز رنگ و بویی پیشرفته خواهد گرفت. ارتش آمریکا در نظر دارد تا قابلیت شلیک اشعه را از طریق اتصال یک ماژول سخت‌افزاری به تمام اسلحه‌های مورد استفاده در ارتش اضافه کند.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت