تصاویری تکان دهنده از آتشفشان شیلی (آماده انتشار)

تصاویری تماشایی از فوران آتشفشانی در شیلی

هفته گذشته، آتشفشان کَلبیکو در کشور شیلی، دو فوران نسبتاً شدید را تجربه کرد. مقامات محلی دستور تخلیه‌ی محل را صادر و کلیه‌ی نیروهای خدماتی و اورژانس به حالت آماده باش درآمده‌اند. عکاسان نیز همچون گذشته، در اسرع وقت خود را به محل رسانده و تصاویری تماشایی ثبت کرده‌اند.

دنیای فناوری – زومیت – زومیت