متولی پروژه های سرنشین دار فضایی پژوهشگاه هوافضا است

دکتر فتح اله امی رییس پژوهشگاه هوافضای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از ادامه برنامه های پژوهشگاه هوافضا در زمی… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات