پیش‌بینی ۱۵۰۰ میلیارد تومان برای شبکه ملی اطلاعات

دفتر برنامه‌ریزی و تلفیق بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سیاستها، برنامه‌ها و انتظارات از بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات را برای سال ۹۴ اعلام کرد.
طبق پیش بینی و برنامه ریزی صورت گرفته در راستای منابع سرمایه گذاری بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور در سال ۹۴ برآورد شده است که بخش دولتی ۴۳ میلیون و ۱۲۴ هزار و ۷۹۸ میلیون ریال در این بخش سرمایه گذاری کند و میزان سرمایه گذاری بخش غیردولتی نیز ۸۰ هزار میلیارد ریال برآورد می شود؛ در این راستا در مجموع بخش خصوصی و دولتی باید ۱۲۳ میلیون و ۱۲۴ هزار و ۷۹۸ میلیون ریال برای سال ۹۴ در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور سرمایه گذاری کنند.
منابع سرمایه گذاری دولتی سال ۹۴ در مقایسه با سال ۹۳ با رقم ۲ میلیون و ۹۵۵ هزار و ۸۰ میلیون ریال اعتبار در راستای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای از محل ردیف های عمومی، رشد ۲۵ درصدی را نشان می دهد.
همچنین اعتبار طرح های تملک دارایی های سرمایه ای از محل ردیف های متفرقه با رقم ۲۷ میلیون و ۵۰۳ هزار میلیون ریال نسبت به سال ۹۳ رشد ۴۶ درصدی دارد، اما هزینه های سرمایه ای از محل منابع داخلی شرکتها با رقم ۲ میلیون و ۶۶۶ هزار و ۷۱۸ میلیون ریال رشد منفی ۵۹ درصدی و اوراق مشارکت با ۱۰ هزار میلیارد ریال رشد صفر درصدی را در این بخش داشته و در مجموع منابع سرمایه گذاری دولت در حوزه ICT در مقایسه با سال ۹۳ رشد ۱۴.۵ درصدی را نشان می دهد.
در این راستا پیش بینی می شود در بخش طرح های تملک دارایی های سرمایه ای از محل منابع عمومی یک میلیون و ۴۹۱ هزار و ۴۹۴ میلیون ریال اعتبار به زیرساخت های شبکه ملی اطلاعات، ۲۱ هزار و ۷۵۶ میلیون ریال به کاربردهای این شبکه و ۵۰ هزار و ۷۱۲ میلیون ریال به مدیریت یکپارچه شبکه ملی اطلاعات اختصاص یابد.
در همین حال درگاه واحد دولت الکترونیک، تدوین طرح جامع فناوری اطلاعات کشور، تامین تجهیزات و ماشین آلات وزارت ارتباطات، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و سازمان و پژوهشگاه فضایی ایران، تدوین راهکارهای آزادسازی و خصوصی سازی و توسعه ارتباطات رادیویی و توسعه فناوری در عملیات پستی و نیز بهنگام سازی کدپستی ۱۰ رقمی از جمله طرح هایی است که به عنوان تملک دارایی های سرمایه ای از محل منابع عمومی برای سال ۹۴ درنظر گرفته شده است.
دفتر برنامه ریزی معاونت برنامه ریزی راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای سال ۹۴ برآورد سرمایه گذاری ۴ هزار و ۵۴۷ میلیون ریالی برای توسعه کاربردهای اطلاعات و خدمات ماهواره ای و سرمایه گذاری ۳۲ هزار و ۲۴۳ میلیون ریالی برای ساخت ماهواره های تحقیقاتی و عملیاتی پیش بینی کرده است؛ در این برنامه ریزی برای توسعه زیرساخت ارتباطی سیگنال رسانی زمینی صدا و سیما ۲۷۰ میلیارد ریال درنظر گرفته شده و در مجموع میزان سرمایه گذاری مدنظر در طرح های تملک دارایی های سرمایه ای به ۲ میلیون و ۹۵۵ هزار و ۸۰ میلیون ریال می رسد.

اخبار فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران – آفاوا