پشت‌پرده رفت‌ و آمد آمریکایی‌ها و عوامل سرویس‌های اطلاعاتی به ایران چیست؟

طی سال‌های اخیر از سوی دولت آمریکا شبکه‌ای جهانی متشکل از نخبگان موسوم به YGL به معنای رهبران جوان جهانی، زیر… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات