۶۰ یا ۸۰ میلیون تومان؟ افزایش وام مسکن؛ حتمی اما مشروط!

اگرچه مواضع بانک مرکزی گواه افزایش حتمی وام مسکن بعد از دو سال است، اما با وجود طرح های پیشنهادی و شروط تعیین… سیتنا – سازمان خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات